Internasjonale studier ved Goetheanum 2013-2014

En oversikt over engelskspråklige kurs ved Goetheanum er nå tilgjengelig. Den frie høyskole for åndsvitenskap i Dornach tilbyr studier i antroposofi på heltid, deltid eller som tematiske enkeltkurs.

 

Last ned en brosjyre med all nødvendig informasjon:

> Anthroposophical Studies in English 2013-2014

 

 

 

 

Tilbake