Kommer vi tilbake?

Reinkarnasjonstanken og «livets etos» er temaet for et seminar på Litteraturhuset i Oslo mandag 24. september. Deltagere er lege Ursula Flatters, forfatter Sissel Lange-Nielsen, Cato Schiøtz og Harald Haakstad.

 

Kommer vi tilbake?

Reinkarnasjonstanken og «livets etos»

Litteraturhuset i Oslo, mandag 24.9. kl 18-21

Seminar med lege Ursula Flatters, forfatter Sissel Lange-Nielsen, advokat Cato Schiøtz og steinerpedagog Harald Haakstad


Stadig flere mennesker har eksistensielle opplevelser knyttet til reinkarnasjon. Undersøkelser har vist at mer enn en firedel av befolkningen i vestlige land finner mening i tanken om gjentatte jordeliv. Er dette bare et tilbakefall til gamle, utdaterte forestillinger, eller er reinkarnasjonstanken virkelig forenlig med en moderne livsfølelse? Er en «forskningsmessig bevissthet om gjentatte jordeliv» mulig, slik Rudolf Steiner hevdet?

I sine ulike former er reinkarnasjonstanken like gammel som menneskeheten selv. Med den etablerte kristendommen forsvant den ut av europeisk-vestlig kultur ? inntil den på 1700-tallet dukket opp hos den tyske forfatteren og humanisten Gotthold E. Lessing: «Hvorfor skulle jeg ikke komme tilbake like ofte som jeg er i stand til å tilegne meg nye kunnskaper, nye ferdigheter? Tar jeg kanskje på en gang med meg så mye at det ikke skulle være møyen verd å komme tilbake?» (Fra «Menneskeslektens oppdragelse».)

Lessings rasjonelle og «pedagogiske» tilnærming utløste en diskusjon blant datidens lærde om reinkarnasjonstanken, som siden har vært del av en kulturell understrøm i Vesten. Især har mange kunstnere bekjent seg til reinkarnasjonstanken. Her i Norge har f.eks. Sissel Lange-Nielsen i flere romaner nærmet seg spørsmål rundt erindringer og anelser knyttet til tidligere jordeliv.

Rudolf Steiner hevdet at reinkarnasjon og karma vil spille en fremtredende rolle i alle fremtidens kulturer. Han knyttet reinkarnasjonstanken til en konsekvent videreføring av utviklingslæren og beskrev menneskets skjebne som tilværelsens store «kunstner» som former våre liv på jorden som moralske dramaer.

I dag har økologiske prinsipper og kretsløpstenkning en naturlig plass i forståelsen av grunnleggende fenomener i tilværelsen. Hva med mennesket selv ? er det tenkelig at også vi vender tilbake? Hvordan kan en aktualisering av reinkarnasjonstanken bidra til å møte det moderne livets individuelle og sosiale utfordringer, høyne «livets etos»?

 

Deltagere:

Ursula Flatters (f. 1955), utdanningsleder og medisinsk rådgiver ved Vidarkliniken i Järna (Sverige), som hun var med å starte i 1985. Hun har lang erfaring som lege og er en kjent foredrags- og kursholder på en rekke områder innenfor antroposofi, medisin, videreutdannelse av helsepersonell m.m.  

Sissel Lange-Nielsen (f. 1931), forfatter, litteraturkritiker og journalist. Hun debuterte i 1959 og har skrevet en rekke historiske romaner, bl.a. trilogien Under fiskens tegn (1978?82) om katarene. I 2010 utga hun boken Det store grenselandet, hvor hun betrakter livet og sitt forfatterskap i lys av reinkarnasjonstanken.

Cato Schiøtz (f. 1948), høyesterettsadvokat og samfunnsdebattant. Han har skrevet artikler og holdt mange foredrag om antroposofi beregnet på et allment publikum. Han er styremedlem i Antropos Forlag og en viktig pådriver for en rekke nyutgivelser av Rudolf Steiners verker på norsk.

Harald Haakstad (f. 1951), steinerskolelærer, skribent, foredragsholder og forlagsmedarbeider. Han er også styremedlem i Antroposofisk Selskap og redaktør av tidsskriftet «Antroposofi i Norge».

 

Arrangør: Antroposofisk Selskap i Norge, Forum Berle, Dialogos

 

 

Oppfølging av seminaret tirsdag 25. september i Josefinesgate 12 (Oslo):

«Reinkarnasjon - å forstå seg selv og andre»

Foredrag ved lege Ursula Flatters

 

 

 

Tilbake
© Hannes Weigert