Lørdag 11. juni kl 11.00–14.00. Medlemsdag i Josefinesgate 10

Vi inviterer medlemmene til et møte hvor styret vil beskrive hvordan vi opplever situasjonen i selskapet og den tiden vi lever i, hva vi ønsker å fokusere på

Ingrid Reistad vil deretter orientere om og beskrive situasjonen ved Goetheanum. Disse to temaene er nært knyttet opp til hverandre. Mere info sendes ut pr mail.

Tilbake