Lørdag 31. desember 2022: Nyttårsmarkering

| Østlandet

100-årsmarkering av brannen i første Goetheanum.

Natten til 1. januar 1923, da Rudolf Steiner var 62 år, brant det første Goetheanum ned til grunnen. Brannen hadde fått utvikle seg i mellomrommet mellom ytre og indre vegg før den ble oppdaget, og bygget sto ikke til å redde. Brannen var påsatt. 

Bygget var etter 10 års iherdig arbeid nesten ferdig og var tatt i bruk, men «sluttstenen» var ennå ikke på plass. Det var en 10 meter høy treskulptur som skulle stå bakerst på scenen, og som Rudolf Steiner selv utformet sammen med billedhuggeren Edith Maryon. Treskulpturen befant seg ennå i snekkerverkstedet, og var nesten det eneste som ble reddet fra flammene.

Program:

  • Wintersonnenwende – eurytmi ved Gudrun Sanden.
  • Fra ytre til indre templer – en betraktning i anledning at det er 100 år siden det første Goetheanum, ved Tony Peleman.
  • Grunnstensmeditasjonenen leses på tysk.

Tid: Lørdag 31. desember 2022, kl.15.00–17.00
Sted: Oscarsgate 10, Oslo
Inngang: Fri entré
Arrangør: Antroposofisk selskap

Tilbake
Det første Goetheanumbygget
Det første Goetheanumbygget ble påbegynt i 1913, men brant ned til grunnen etter ildspåsettelse nyttårsnatten 1922/23.