Lørdag 4. mai: Billedkunstseksjonen inviterer til seksjonsmøte.

| Østlandet

Vi arbeider med skoleringsskissene for malere av Rudolf Steiner. Passer også for kunstnere som ikke har erfaring med skissene fra før.

Samtaleforum: Trenger et bilde en tittel? Vi vil se på ord, lyder, innholdsmessig tema i forhold til farger, stemning, bildemotiv.

Når: kl. 12.30–15.30
Sted: Oscarsgate 10, Oslo
Kontakt og påmelding: Lillian Torjusson mail@lilliantorjusson.com
Påmelding innen 2. mai.

Tilbake
Tavletegning av Rudolf Steiner, 1. januar 1924. Arkitektonisk element fra det andre Goetheanum.