Medisinsk seksjon ved Goetheanum

| Antroposofisk selskap

Uttalelse om Covid 19 - vaksinen

Inneholder beskrivelse når det gjelder vaksinen som sådan, hva man vet og ikke vet og en oppfording til å anonymisere registeret, samt en påminnelse om frivilligheten samt arbeidsgivers ansvar.

Tilbake