Om antroposofi og vestlig esoterikk, og antroposofiens historie

Lorenzo Ravagli (f 1957) kommer til Oslo 24.-25. april i forbindelse med årsmøtet til Antroposofisk Selskap.

Fredag kl 19-21: Antroposofi og vestlig esoterikk.

Lørdag kl 11-13 og 14-16: Om antroposofiens historie i det tyvende århundrede I og II.

Sted: Josefines gt 12.

På tysk med oversettelse.

Lorenzo Ravagli skriver en blogg kalt Anthroposophie im 21. Jahrhundert.

Les Lorenzo Ravaglis artikkel i Antroposofi i Norge 1/2015:
Å se på sin egen historie: En oppgave stilt av terskelens vokter (PDF-fil)

Arkiv

PINSESEMINAR I STAVANGER MED ARE THORESEN ER UTSATT

FINNER STED 7. OG 8.11.

 

Les mer

Youtube: Film om FRAMSKOLEN på Vallersund Gård - Camphill

Studentene på Framskolen forteller om sin utdanning

Trykk på denne linken: youtu.be/lXsWFc_R738

Les mer

Å følge bevissthetens vandringer

Kommunikasjonsstykke er tittelen på Hilmar Fredriksens kunstobjekt på forsiden av tidsskriftet Mennesket.Verket er del av en performance: En mann skyver en vogn på hjul foran seg. Han bærer speilglassbriller som bare reflekterer omgivelsene, og vognen ligner en stol eller en kiste, som er formet etter menneskets kropp.

Les mer