Hva betyr jorden for mennesket, og hva betyr mennesket for jorden?

Opptak av foredrag med vorstandsmedlem Ueli Hurter, Oslo, 30. april 2022. Innledende foredrag til årsmøtet for Antroposofisk selskap i Norge. 100-årsjubileum betyr ikke å dvele i fortiden men å ta nye grep inn i fremtiden.

Tidligere har man levd med forestillingen om at Goetheanum er i sentrum og bevegelsen i periferien. I dag er alle medlemmer i sentrum! En slik forvandling vil nødvendigvis føre til nye grep, ikke bare ved Goetheanum, men også for landselskapene.

Tilbake