Støtt pionerprosjektet Alm Gård i Stange!

Alm Østre har gjennom nærmere 40 år bidratt til utviklingen av biologisk-dynamisk og økologisk jordbruk i Norge. 1.1.2010 ble gården gjort om til en allmennnyttig stiftelse, og det er nå behov for kapitalreisning.

 

I 2010 fikk vi en ny almennyttig  gårdsstiftelse i Norge: Stiftelsen Alm Østre i Stange. Formålet er å sikre en varig videreføring av biologisk-dynamisk jordbruk på gården. Familien har overdratt gården vederlagsfritt til stiftelsen. Likevel er gården ikke tilstrekkelig sikret når det gjelder økonomiske ressurser. Det er behov for gavepenger for å styrke egenkapitalen.

Nå oppfordrer vi miljøbevisste og samfunnsengasjerte mennesker til å gi bidrag. Gjennom 40 år har Alm gård hatt en stor forbilledlig betydning for utviklingen av biologisk-dynamisk og økologisk jordbruk som et realistisk, fruktbart og bærekraftig alternativ. Dette skal videreføres og videreutvikles!

Gården er et unikt dokumentasjonsobjekt for fremtidig miljøforskning. Ingen andre steder i Norge finnes tilsvarende: 540 dekar verdifull matjord som i 40 år utelukkende er gjødslet med naturlig kompost. Dette er gårdens egentlige kapital som må sikres for fremtiden! Innsamlingen skjer i regi av Cultura Gavefond. Alle innsamlede midler vil gå til å nedbetale gjeld og derved styrke egenkapitalen.

 Vi støtter oppropet:

Regine Andersen | Svein Berglund | Erik Evenrud | Morten Ingvaldsen

Cato Schiøtz | Berit Swensen

    

Alternative måter å gi bidrag på:

1) Ett eller flere enkeltbidrag, små eller store. Alt er velkomment, alle monner drar!

2) Månedlig overføring av et fast beløp. (Hvis for eks 25 personer gir 400 kr og 50 personer gir 200 kr hver måned i 4 år, blir dette til sammen 1 million.)

 

De som ønsker alternativ 2, bes selv avtale med egen bank om fast overføring. Vi ønsker også at det sendes beskjed til Cultura Gavefond ved Christine Bakke, pb 6800 St. Olavs plass, 0130 Oslo, eller e-post: cb@cultura.no. Kontonr: 1254 20 21258 (merk betalingen «Gave til Alm»).

 

> Alm Gård Nyhetsbrev 3

> Alm Gård Nyhetsbrev 2

> Alm Gård Nyhetsbrev 1

 

 

 

 

 

Arkiv

PINSESEMINAR I STAVANGER MED ARE THORESEN ER UTSATT

FINNER STED 7. OG 8.11.

 

Les mer

Youtube: Film om FRAMSKOLEN på Vallersund Gård - Camphill

Studentene på Framskolen forteller om sin utdanning

Trykk på denne linken: youtu.be/lXsWFc_R738

Les mer

Å følge bevissthetens vandringer

Kommunikasjonsstykke er tittelen på Hilmar Fredriksens kunstobjekt på forsiden av tidsskriftet Mennesket.Verket er del av en performance: En mann skyver en vogn på hjul foran seg. Han bærer speilglassbriller som bare reflekterer omgivelsene, og vognen ligner en stol eller en kiste, som er formet etter menneskets kropp.

Les mer