Tenkningen i hverdagen

Skrevet av Jean-Claude Lin | | Internasjonalt

Jean Claude Lin beskriver tenkningen i hverdagen - hvordan det er å skape utfra intet.

Mennesket må finne hele sin kraft ut fra intet.» Det uttalte Rudolf Steiner den 30. oktober 1920 midt in de samfunnsmessige omveltningene etter første verdenskrig, da ingen frembrakt orden så ut til å vare, og alle drømmer om det skjønne fremskrittet for menneskelig sivilisasjon hadde sprukket. Bindet hvor uttalelsene er nedskrevet, bærer den fremtidsrettete tittelen Die neue Geistigkeit und das Christus-Erlebnis des zwanzigsten Jahrhunderts. (Den nye åndelighet og Kristus-opplevelsen i det tjuende århundre.)

Tilbake