Torsdag 13. april–søndag 16. april 2023: Inner Connections

| Skandinavia

I dag, i antropocen, forstår de fleste at jorden lider. Symptomene på dette er dramatiske og påvirker millioner av liv rundt om i verden.

Att söka förbindelsen mellan själens och naturens andning 
Vi har glädjen att inbjuda er till en konferens i Ytterjärna Kulturhus den 13 – 16 april 2023, där vi tillsammans med klimatforskare, ekologer, läkare, konstnärer, psykologer och lantbrukare skall undersöka människans inre samband med naturen. Vi hoppas att det kan leda till nya insikter och gemensam handlingskraft.

”Skuldkänslor, ilska och rädsla är delar av problemet. Om du vill rädda världen, gör det för att du älskar den!” Gary Snyder

Hur kan vi förhålla oss klimatomställningens tuffa nödvändighet, till nya sätt att tänka, ändrade prioriteringar och beslut vad gäller vårt sätt att leva, konsumera, ta hand om jorden och inte minst varandra?

Naturen och alla levande varelser lever i samma rytmiska tidsström som vi. En obalans i naturens rytmer leder förr eller senare till en obalans i den mänskliga själen. 

Omställningarna som krävs i det yttre är enorma. Omställningen i den enskilda människans inre, i själen, är radikala.                              

Vi befinner oss i antropocen, människans tidsålder, där hänsynslös rovdrift på naturen har orsakat en oöverskådlig kris. Dramatiska väderhändelser har drabbat miljontals människor. Arter utrotas, jordar utarmas. Men antropocen betyder också att människan har möjligheten och förmågan att påverka utvecklingen åt motsatt håll. Hoppet består i att individer, grupper, samhällen, NGO-s, företag och länder kan styra utvecklingen åt ett nytt håll. 

Det är bara vi människor som kan bromsa klimatkrisens skenande tåg. Vi hinner inte vänta på fler och större katastrofer som tvingar oss till ett nytt tänkande och till ändrade beslut. 

På 1200 talet byggdes på många platser i Europa enorma katedraler till synes ur ingenting. Man kan se katedralerna som en bild för samlad kraft, ett gemensamt mål och ett stort och långsiktigt tänkesätt.  Katedralbyggandet var projekt som inte mättes med en människans livstid utan sträckte sig in i framtiden. Katedraler byggdes för kommande generationer och utifrån en innerlig vördnad för en allsmäktig skapare. 

Vår utmaning är att engagera oss i nya ”katedralprojekt”: det som bör leda oss är långsiktighet och osjälviskhet inför kommande generationer, ansvar och omtanke för jorden, det skapande livet

Vi skall välja politiker som skapar regelverk och rättvisa i det stora. Men var och en av oss kan bidra med sitt engagemang i civilsamhället.

Hur vi förhåller oss till klimatkrisens utmaningar är ytterst en social och moralisk fråga.

Hur kan förändring ske? Vilka förmågor och tankar har vi till förfogande? Hur ser en god samverkan ut mellan jord och människa?  Vilka är jordens behov som levande organism? 

Hur kan vi hjälpa och stärka varandra?

Genom föreläsningar, samtal och arbetsgrupper kommer frågorna att fördjupas. diskuteras och förhoppningsvis finna svar. Vi har också fått förmånen att ställa ut två bildserier inspirerade av Rudolf Steiners "Själskalender," en bok som innehåller femtiotvå veckomeditationer i form av korta texter. Bilderna är målade av Karl König och Thor Olsen.

Vi ser framemot att träffa er i Ytterjärna i april 2023 för några dagars gemensamt lärande, för inspiration och framtidskraftiga möten!

Hjärtligt välkommen!

Tid: Torsdag 13. april–søndag 16. april 2023
Sted: Ytterjärna, Sverige
Påmelding: www.innerconnections.org
Mer informasjon kommer i Antroposofi i Norge 1-23.

Tilbake