Uttalelse fra styret i Antroposofisk Selskap i Norge

| Antroposofisk selskap

Om bruken av Rudolf Steiners navn

OM BRUKEN AV RUDOLF STEINERS NAVN

Vi ser i dagens polariserende debatter og på sosiale medier, spesielt rundt tematikker som Covid-19 vaksinen og Corona tiltakene, at Rudolf Steiner blir sitert til inntekt for diverse synspunkter.

Styret i Antroposofisk Selskap tar avstand fra å blande Rudolf Steiners navn inn i slike debatter.

Ofte trekkes løsrevede uttalelser fra Rudolf Steiners foredrag frem og plasseres inn i en fremmed kontekst.

Dette skjer fra ulike hold i det som nå har utviklet seg til en polarisering i samfunnet og i andre sammenhenger.

Antroposofiens formål er å bidra til en dypere forståelse av menneskets spirituelle muligheter og er dermed til inspirasjon i hverdagen.

Vi støtter ikke den økende polariseringen i dagens samfunn. Tvert imot ser vi Rudolf Steiners antroposofi som et bidrag til å styrke en gjensidig forståelse og respekt på tvers av politikk, nasjonalitet og tro.

6.2.2021

 

Tilbake