Videointervju med Steinerbiograf Martina Maria Sam

| Internasjonalt

Denne filmen er fra SFR, sveitsisk TV.

Her er et intervju med Steinerbiograf Martina Maria Sam. Hun kommer hit til Oslo på årsmøtet. Temaet er en fremstilling av antroposofien, med spørsmål stilt til henne og en teolog som da er mere kritisk. Dette er meget god journalistikk.

Tilbake