Youtube: Film om FRAMSKOLEN på Vallersund Gård - Camphill

Studentene på Framskolen forteller om sin utdanning

Trykk på denne linken: youtu.be/lXsWFc_R738

Dag Balavoine fører ordet og tar oss gjennom Vallersund Gård. Filmen er laget av Bjørn Christer Lemcke

Arkiv