Biologisk-dynamisk jordbruk

Biodynamisk jordbruk er en type økologisk jordbruk som tar utgangspunkt i antroposofien.

Bakgrunn

Biologisk-dynamisk jordbruk ble første gang tatt i bruk i 1924. På denne tiden var kjemiske produksjonshjelpemidler ennå i en introduksjonsfase.

I en foredragsrekke dette året advarte Rudolf Steiner mot følgene av at landbruket på mange måter var i ferd med å trekkes ut av naturens sammenheng. Gjennom praktiske anvisninger viste han til hvordan landbruket på flere områder måtte fornyes for at livskraften i jord, planter og husdyr skulle kunne understøttes og styrkes – og dermed gi en vitalkvalitet også i matvarene.

Fremstilling av humuspreparat. Horn med kugjødsel graves ned om høsten og tas i bruk våren etter.

Metode

Som for økologisk landbruk generelt legges det vekt på allsidig drift, vekstskifte og bruk av organisk gjødsel. I tillegg kommer blant annet bruken av de biologisk-dynamiske sprøyte- og kompostpreparatene.

Disse preparatene er fremstilt med utgangspunkt i mineraler (silisium), gjødsel (kugjødsel), helseplanter (ryllik, kamille, brennesle, eikebark, løvetann, vendelrot) og organer fra husdyr (horn, blære, tarm). De sprøytes på jord og planter i homøopatiske doseringer og brukes som tilsats i gjødsel og kompost for å støtte omsetning og kvalitet.

I Norge

Bio-dynamisk jordbruk har blitt praktisert i Norge siden begynnelsen av 1930-årene. Det internasjonale godkjenningsmerket Demeter har vært registrert her i landet siden 1951.

Biodynamisk forening

Biologisk-dynamisk Forening arbeider for å spre praktisk og teoretisk kunnskap om den biologisk-dynamiske jordbruksmetoden, ernæringsspørsmål og forvaltning av naturressurser i en helhetlig sammenheng.

Demeter-merket

Demeter er en godkjenningsordning for biodynamiske matvarer. Demeter-Forvaltningen er ansvarlig for de norske Demeter-reglene, basert på internasjonale fellesnormer. Reglene oppfyller alle krav til økologisk landbruk, men har tilleggskrav knyttet til den biologisk-dynamske driftsmetoden. I Norge utføres kontroll og godkjenning av Debio.

Les mer om Demeter på biodynamisk.no