Antroposofisk medisin

Antroposofisk medisin er en medisinsk metode som utvider og supplerer vanlig medisin basert på antroposofiens erkjennelsesmetoder og forståelse av menneske og natur.

Misteltein

Antroposofisk medisin

Antroposofiske medikamenter og behandlinger påvirker kroppens gjenopprettende prosesser, spesielt i immunsystemet. De stimulerer kroppens selvhelberdende og regenerative prosesser. Behandlingene inkluderer blant annet kunstterapi og helseeurytmi. Antroposofiske mistelteinpreparater er et velkjent komplimentært behandlingsmiddel mot kreft.

Forebygging gjennom kunnskap og opplæring har førsteprioritet i antroposofisk medisin. Dette gjøres blant annet gjennom livsstilsrådgivning og ernæringsråd for å forebygge allergier og fedme. Biografiske og sosiale aspekter av sykdommen tas med i vurderingen. Målet er å hjelpe den personlige utviklingen og pasientens uavhengighet. Dette gjør det mulig for pasienten å ta del i ansvaret for behandlingen.

Antroposofisk medisin utøves av leger med videreutdanning innen området.

I offentlig helsevesen

Antroposofisk medisin er helt eller delvis integrert i det offentlige helsevesenet i mange europeiske land. Den praktiseres i 65 land på verdensbasis.

Norske legers forening

NLFAM (Norske Legers Forening for Antroposofisk Medisin) ble stiftet i 1982 av en gruppe norske leger, med formålet å fremme arbeidet med de antroposofiske impulser i forskning og praksis.

Internasjonalt nettverk

Den internasjonale foreningen for antroposofiske legeforeninger (IVAA) er en sammenslutning med medlemmer fra 17 land. Den arbeider som en paraplyorganisasjon som representerer antroposofisk medisin i politisk og juridiske prosesser.