Antroposofisk selskap

Antroposofisk Selskap er et møtested for mennesker som søker dialog og fellesskap med andre som er opptatt av antroposofi, på tvers av yrkes- og livssituasjoner.

Gjennom studiearbeid, foredrag, seminarer og andre aktiviteter gir selskapets virksomhet anledning til å lære antroposofien å kjenne.

Selskapet er virksomt over hele verden og omfatter mennesker fra alle kulturer.

I Norge er det rundt 20 lokale grupper. De arrangerer det foredrag, kurs og seminarer om temaer tilknyttet antroposofien.

Bli medlem

Det er interessen for og arbeidet med antroposofien som binder medlemmene sammen, uansett vitenskapelig, politisk, kulturell og religiøs orientering eller overbevisning.

Bli medlem   Vedtekter

Kontakt oss

E-post: asn@remove-this.antroposofi.remove-this.no

Telefon: 476 23 744

Adresse:
Oscarsgate 10, 0352 Oslo

Antroposofi i Norge

Selskapets medlemsblad speiler det praktiske arbeidet med antroposofien i Norge og internasjonalt.

Der er også et organ for fordypning og drøfting av antroposofiens ideer. Les mer og bli abonnent

AntroPost

Nyhetsbrevet kommer ut på e-post åtte-ti ganger i året. Les om initiativer og aktiviteter innenfor det antroposofiske arbeidet.

Bli abonnent eller send tips til antropost@remove-this.antroposofi.remove-this.no.

Den frie høyskolen for åndsvitenskap

Ved grunnleggelsen av Antroposofisk selskap julen 1923 etablerte Rudolf Steiner en høyskole for åndsvitenskap.