Grupper av Antroposofisk selskap i Norge

De lokale gruppene arrangerer foredrag, kurs og seminarer om temaer tilknyttet antroposofien.

Bergensgruppen

Fosengruppen

dag.balavoine@remove-this.camphill.remove-this.no

Kontaktperson: Dag Balavoine (72 52 77 40)

Gjøvik-Toten-gruppen

nagell@remove-this.hotmail.remove-this.com

Kontaktperson: Aina Nagell-Sværk (971 11 789)

Haugesundsgruppen

sigg.fal@remove-this.getmail.remove-this.no

Kontaktperson: Siggen Falkeid (52 72 67 13)

Hedemarksgruppen

eumi52@remove-this.gmail.remove-this.com

Kontaktperson: Gillian M. Lorentsson (415 25 465)

Hurumgruppen

haakensund@remove-this.gmail.remove-this.com • merete@remove-this.nedredammen.remove-this.no

Kontaktperson: Haaken Sund (32 79 83 11) og Merete Haug

Kristiansandsgruppen

robertamundsen1941@remove-this.yahoo.remove-this.no

Kontaktperson: Robert Olav Le Maire Amundsen

Lillehammergruppen

rigmor61@remove-this.online.remove-this.no

Kontaktperson: Else Helbo (480 52 790)

Mossegruppen

odd.lindbraten@remove-this.steinerskolen.remove-this.no

Kontaktperson: Odd Lindbråten (69 25 58 06)

Nesoddgruppen

nesodden.antroposofi.no • nesodden@remove-this.antroposofi.remove-this.no

Kontaktperson: Werner Hasli (66 91 33 28)

Oslogruppen

www.oslogruppen.no • arne@remove-this.antropos.remove-this.no

Kontaktperson: Arne Møller (22 60 40 73)

Ringerike/Hadeland

karen.nesheim@remove-this.camphill.remove-this.no

Kontaktperson: Karen Nesheim (32 13 26 42)

Sletnergruppen (Askim)

kn-s2@remove-this.online.remove-this.no

Kontaktperson: Knut Oddvar Solberg (482 58 182)

Stavangergruppen

irijelo@remove-this.hotmail.remove-this.com

Kontaktperson: Iris Lorntzen

Tromsøgruppen

bodilwinther@remove-this.gmail.remove-this.com

Kontaktperson: Bodil Marie Winther (464 51 957)

Trondheimsgruppen

kontakt@remove-this.trondheimsgruppen.remove-this.no

Kontaktperson: Frode Solskjær (928 53 996)

Tønsberggruppen

joruncar@remove-this.online.remove-this.no

Kontaktperson: Jorun Carlsen (917 17 342)

Vidargruppen

nils.johan@remove-this.antropos.remove-this.no

Kontaktperson: Nils Johan Olsen (22 46 03 74)

Ålesundsgruppen

andebaat@remove-this.gmail.remove-this.com

Kontaktperson: Mirjam Vikestrand (415 67 156)

Novalisgruppa

post@remove-this.baldron.remove-this.com

Kontaktperson: Marianne Sevåg og Raphael Kleimann