Rudolf Steiner og Norge

Rudolf Steiner besøkte Norge åtte ganger i tidsrommet 1908-1923.

Utenfor det tyskspråklige området har han ingen steder holdt flere foredrag enn i Norge: i alt 93, derav 22 offentlige. Steiner likte den frihetlige atmosfæren i Norge og så for seg at antroposofien her kunne anta en «folkelig» karakter.

Og uten tvil er Norge et av de land hvor antroposofien har fått størst utbredelse og blitt mest kjent i offentligheten.

En rekke kjente diktere og andre kulturpersonligheter har hatt et mer eller mindre nært forhold til Steiners verk, blant annet Sigurd Ibsen, Wilhelm Keilhau, Harald og Kristian Schelderup, Olav Aukrust, Alf Larsen, Andre Bjerke og Jens Bjørneboe. Av nålevende forfattere an nevnes Kaj Skagen og Ketil Bjørnstad.

Steiner tok ofte opp temaer i tilknytning til kristendommen når han besøkte Norge. I 1913 valgte han Kristiania da han skulle legge frem sin forskning rundt «Det femte evangelium».

På en togreise til Bergen ved samme anledning oppdaget Steiner Vosseskiferen og bestemte øyeblikkelig at den skulle pryde taket på Goetheanumbygget i Dornach som han nettopp hadde lagt grunnstenen til.

Også Oslo-besøket i 1921 med dets offentlige profil gjør temaet Rudolf Steiner og Norge interessant. 

I 2008 var det 100 år siden det antroposofiske arbeidet i Norge ble påbegynt. Begivenheten ble markert på mange forskjellige måter. Terje Christensens bok En kulturimpuls slår rot (2008) gir en fyldig dokumentasjon av Steiners åtte Norgesbesøk og de første 50 årene med antroposofisk pionerarbeid her i landet. 

Etpar ord med den berømte mand
«Etpar ord med den berømte mand» – Tidens Tegn intervjuet Rudolf Steiner på perrongen da han kom til Oslo i 1921.