Aktuelt

 • Antroposofi i Norden – Norden i Goetheanum

  Nettsiden inneholder all aktuell informasjon om sommerkonferansen i Goetheaum 30.7-2.8.2015 som arrangeres av de nordiske landsselskapene i samarbeid med Det allmenne antroposofiske selskap. På nettsiden kan du også lese om de nordiske landene, samarbeid og utdannelse i Norden.

  Les mer
 • En felles nordisk avis på 32 sider om sommerkonferansen

  En felles nordisk avis ble utgitt ved juletider 2015. Den ble trykket i et opplag på over 6000 og sendt alle medlemmene i Norden. I avisen kan du lese artikler om sommerkonferansen og bakgrunnen for denne. Avisen bringer også to utdrag fra boken Antroposofien i Norden ? Fem land i samarbeide. (PDF-fil)

  Les mer
 • Om antroposofi og vestlig esoterikk, og antroposofiens historie

  Lorenzo Ravagli (f 1957) kommer til Oslo 24.-25. april i forbindelse med årsmøtet til Antroposofisk Selskap. Fredag kl 19-21: Antroposofi og vestlig esoterikk. Lørdag kl 11-13 og 14-16: Om antroposofiens historie i det tyvende århundrede I og II. På tysk med oversettelse. Josefines gt 12. Lorenzo Ravagli skriver en blogg kalt Anthroposophie im 21. Jahrhundert.

  Les mer
 • Det magiske nord ? Finsk og norsk kunst rundt 1900

  Nasjonalgalleriet: Med utgangspunkt i temaer som nordisk mytologi, menneskets eksistensielle sårbarhet og fascinasjon for den uberørte naturen, viser utstillingen kunstnere som blant annet Helene Schjerfbeck, Hugo Simberg, Akseli Gallen-Kallela, Munch, Astrup, Harald Sohlberg m fl. Utstillingen varer til 16. mai.

  Les mer
 • Arrangement i Oslo-området vinteren/våren 2015

  Fellesprogram for våren 2015 med oversiktskalender for Oslogruppen, Vidargruppen, Forum Cogito, Baldron, ASN m.fl. Studiearbeid, samtalekvelder, kurs o.a. finnes under de respektive grupper. (PDF-fil)

  Les mer

Arkiv